یخمک ۴۵ گرمی یخ چینا

بسته بندی کارتن ۱۶۰ عددی

یخمک ۷۵ گرمی یخ چینا

بسته بندی کارتن ۷۵ عددی

یخمک ۱۰۰ گرمی یخ چینا

بسته بندی در کارتن ۶۰ عددی

یخمک عروسکی یخ چینا

بسته بندی در کارتن ۶۰ عددی

محصولات یخ چینا در طعم ها و بسته بندی های متنوع با کیفیت برتر